Fotosiden / Generalforsamlingen 2022

Generalforsamlingen 2022

 
 
 
Generalforsamling 2022.
På valg var formanden  som ikke ønskede genvalg, 
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af to suppleanter.
Valg af en revisor, som blev genvalgt.
Valg af en revisorsuppleant.