Om Hornslet Seniorer / Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

 Den 8. marts afholdt vi ordinær generalforsamling .
 
På nedenstående link finder du referatet, henholdsvis bestyrelsens  beretning .
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne, indeholdende forslag til vedtægtsændring. Forslaget blev vedtaget, og jf. vedtægterne skal forslaget yderligere vedtages på en ekstraordinær generalforsamling inden for 3 måneder. Indkaldelse til denne vil derfor snarest komme. 
 
 
Generalforsamlingen var også et farvel til Ella, Stella og Gerda, som ses herunder. En stor tak for mange års hårdt og trofast arbejde.
 
   
 
 
 
 
Klik på en af nedenstående linier for at se  og udskrive dokumentet.